Är du sökbar lille vän?

Image for post
Image for post

Enligt Moscow Times erbjuds nu på svarta marknaden tillgång till Moskvas 170.000 övervakningskameror, live och fem dagar bakåt. Priset uppges vara kring 4.400 kronor för full access och då ingår 3.000 kameror med mjukvara för ansiktsigenkänning.

Journalisten Andrey Kaganskikh köpte paketet och matade in en bild på sig själv och fick 238 träffar, med plats och klockslag. Konton som säljs kommer från tjänstemän som har tillgång till systemet i sitt arbete.

Även billigare tjänster säljs för några dollar för den som bara behöver spana efter en eller flera medborgare under kortare tid. Men det innebär ju faktiskt att vem som helst faktiskt kan göra så. När du gick, vart du gick, vem du mötte…

Disclaimer: Jag har försökt kontrollera uppgifterna men min ryska är för dålig. The Moscow Times ägs dock av samma koncern som äger Helsingin Sanomat/Hufvudstadsbladet, så jag hoppas det är korrekt information.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store