2, 4, 5, 6 och 7 på TOP-10

Image for post
Image for post

Apple ökade sin försäljning med 9% det senaste kvartalet, sålde för $91.8 miljarder USD (882 miljarder kronor), vinsten ökade med 19%.

Det blev det bästa kvartalet någonsin i Apples historia och den kapitalistiska världshistoriens näst bästa kvartal någonsin där Apple har nu platserna 2, 4, 5, 6, och 7 på listan i konkurrens med statliga amerikanska bolåneinstitutet Fannie Mae, ryska Gazprom, Holländska Shell, amerikanska Exxon samt supermiljadären Warren Buffets Berkshire Hathaway, som också är en storägare i Apple. Saudiarabiska Aramco är på väg in på listan.

Standardmodellen iPhone 11 har tillsammans med Apple Watch och AirPods drivit försäljningen och kommer fortsätta driva eftersom Apple förutspår att de goda resultaten kommer fortsätta även det nuvarande kvartalet. Apple säger sig nu ha över 1.5 miljarder aktiva användare.

Kassaflödet ökade med $30.5 miljarder USD (293 miljarder kronor) trots aktieutdelningar och återköp av aktier för $25 miljarder USD (240 miljarder kronor) under kvartalet. Arbetet mot att bli “net cash neutral” fortsätter eftersom ett bolags vinster tillhör dess aktieägare.

Bland de negativa nyheterna fanns vikande försäljning för Mac och iPad, vilket förklarades av Apple med att inga nya produkter (förutom MacBook Pro 16") hade lanserats under kvartalet. Men den som följer Apple bör notera att försäljningen av “wearables”, alltså Apple Watch och AirPods, nu är 1,5 gånger försäljningen av Mac-datorer, som allt mer verkar likna en hobbyverksamhet för Apple.

Många tror att ytterligare försäljningsökningar väntar när Apple släpper Apple Watch och AirPods på egen hand, att de inte längre behöver en iPhone utan kan köpas av alla oavsett mobil eller dator, ungefär som AppleTV nu finns som mjukvara, som en app i allt fler TV-apparater från konkurrenter.

Bloggare som John Gruber och Ben Thompson skriver att Apples utmaning med iPad är att få in tredjepartsutvecklare för större lösningar; När desktop publishing slog igenom omsatte Apple $2 miljarder medan Adpbe omsatte $1 miljard. Sådana aktörer saknas kring iPad och då användare vant sig vid att betala $4.99 för en iPad-app är frågan om det kommer?

Den som leder får se®

I kväll är det dags för Tesla presentera sina siffror, det kommer bli intressant, framför allt se hur deras marginaler utvecklas vilket ger ledtrådar till hur Tesla kommer klara sig på längre sikt i konkurrensen i en allt mer pressad bilindustri.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store