Apple är nu värt mer än alla Europas största banker. Sammanlagt.

Under åren som gått har vi sett Apple gå från att vara i så dåligt skick att Michael Dell föreslog man skulle lägga ner Apple och dela ut kassan till aktieägarna, till att passera det ena amerikanska företaget efter det andra, till att bli högst värderat av alla, till att ha mer pengar i kassan än den svenska statsskulden, till att ha mer i kassan än den svenska statens omsättning till att vara lika mycket värd som Sveriges BNP (alltså all produktion av varor och tjänster under ett år), till att vara värd mer än två gånger Sveriges BNP.

Till att nu värderas högre än alla de största Europeiska bankerna tillsammans.

Fem saker:

1. Apple tjänar reda pengar. Här gäller inga hockeyklubbor eller någon burnrate för att imponera på investerare. Fuck’em. Tre av den kapitalistiska världshistoriens tio bästa bokslut kommer från Apple. Nästa kvartal kommer säkerligen medföra att Apple står för fyra av världens tio bästa och detta i konkurrens med de största och mest giriga oljebolagen.

2. Apple har ingen bubbelvärdering, tvärt om straffar marknaden Apple med en värdering som är hälften eller ännu sämre jämfört med Google/Alphabet, Microsoft och andra. Apple värderas P/E-mässigt i klass med tråkiga svenska industriföretag som Atlas Copco.

3. Samtidigt har Apple bestämt sig för att utnyttja tillfället och göra om och göra rätt. Surdeg efter surdeg har lösts och inom alla områden finns en föredömlig transparens; Miljö, jämställdhet, säkerhet, integritet, arbetstrygghet. Allt utlagt i rapporter, underleverantörer som inte sköter sig straffas hårt. Apple leder utvecklingen vad gäller återanvändning, jämställdhet, förnyelsebar energi, forskning kring nya material och mycket annat.

4. Apple vill även göra rätt ekonomiskt och håller fast vid tanken att ett bolags vinst tillhör dess aktieägare. Strategin kallas för Zero Net Cash, alltså att man ska göra sig av med den stora kassan. Kassan är ju ändå en skuld till aktieägarna och något som dessutom drar ner värderingen på bolaget. Detta gör Apple genom utdelningar och massiva återköp av aktier som makuleras.

5. Apple köper in sig i produktionskedjorna allt längre upp, inte helt olikt IKEA som sedan länge köpt skog för att trygga tillgången till grundmaterial i många av deras produkter. Apple köper patent, kunskap, maskiner som gör maskiner och gör ofta modiga och långsiktiga satsningar. Vi brukar säga att ingen i Apples ledning går och skiter utan en femårsplan.

”Apple kan inte innovera sedan Steve Jobs dog”, hörs ofta. Men när man står mitt i en förändring ser man sällan hur resultatet kommer att bli. Det är länge sedan iPad gick förbi Mac i försäljning, nu är det AirPods och AppleWatch som är långt större än den gamla datorsidan. Minns jag rätt skulle AirPods och AppleWatch idag vara ett av USAs 250 största bolag och lång större än t ex AMD och Motorola.

Det som verkligen bekymrar mig är att jag inte ens lyckas övertala Svenska staten om att få hålla en jävla apputbildning för iPhone och Android, trots mängder med sökande och mänger med företag som letar efter nya medarbetare. I en stad som Malmö. I den situation samhället är i idag.

Att Region Skåne knappt ger mobiltekniken en enda rad i en sexsidig remissrapport och inte med ett pip berör mobila lösningar inom hälsa och sjukvård, inte med ett pip berör learnification inom skolan, avancerad mobilspelsprogrammering, mobil handel eller några av de andra nya områden som skulle kunna ge oss den kompetens som vårt arbetsliv så gärna skulle behövt.

Ser vi på de nya plattformarna, de nya multimediebolagen, är vi så långt efter att vi inte ens finns med på kartan, förutom kanske en liten vinkning om Spotify och det vanliga snacket om Bluetooth och andra kvartssekelgamla framsteg. Enligt tyska Netzökonom har amerikanarna 65%, Asien 30%, Europa 3% och Afrika 2%. Det är bara tyska SAP som räddar Europa kvar på pallplats — långt efter USA och Asien. Och just förekomsten av SAP i våra referenser 2019 gav Myndigheten för yrkeshögskolan skäl till ett av de avslag de gjorde av alla våra ansökningar. SAP var ju ett utriktiskt bolag…

Vi behöver tillväxt, vi behöver tillväxtutbildningar, vi behöver ta till oss både ny teknik men också nya affärsmöjligheter. Men just nu har vi inte ens näsan åt det hållet och eftersom de som bestämmer är statstjänstemän som inte tror de kommer bli av med sina jobb, känner de ingen panik utan tar det med en axelryckning.

Men jag har panik och det känns som jag sitter här med munkavel och bakbundna armar.

— -

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-18/europe-s-banks-are-now-worth-less-combined-than-apple-by-itself

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store