Image for post
Image for post

Trots 45.000 anställda och ett marknadsvärde motsvarande 7,6 biljoner svenska kronor klarar tydligen inte Facebook av att känna igen konton som @arianadcobgqabxwox69604 som ett fejkkonto.⁣

Om inte namnet ger en ledtråd borde 0 följare vara en pusselbit. Eller kanske att alla dessa konton har profilbilder med våp med stora tuttar och putande läppar, tagna i sovrum med stor nallebjörn på sängen.⁣

Det är irriterande, men också oroande. Det borde vara enkelt för ett företag som Facebook stoppa sådant men eftersom de inte gör så, antar jag att de medvetet valt att inte göra så. ⁣

Vilket i sin tur får mig att undra vad de mer väljer att inte stoppa? Bitcoinbedrägerier? Fake News? Övervakning? Lögner och propaganda? ⁣

När Mark Zuckerberg vill fram inom A.I. och att de, likt Elon Musk funderar på hur olika chip och andra lösningar kan opereras in i hjärnan på oss eller i våra prylar, styra självkörande bilar, eller — gud förbjude — ge sig in i sjukvård eller försvar, blir jag verkligen orolig.⁣

Hur jävla snett kan DET gå? Om de inte ens kan eller vill stoppa en trånande @arianadcobgqabxwox69604?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store