“Buy quality, cry once”

Image for post
Image for post

“Buy quality, cry once” heter det ju. Håller med när jag noterar att min MacBook Pro nu är mer än sex år gammal. 15" högupplöst retinaskärm, quadcore i7-processorer, 16 GB RAM och 512 GB SSD-disk samt alla portar och kontakter man kan önska sig.

Fyra år efter att garantin upphört slutade en av de två fläktarna fungera, Apple fixade ny fläkt kostnadsfritt, “den ska ju hålla längre än så”, och nya batterier “när vi ändå höll på”, även detta utan kostnad. Min MacBook Pro är ännu snabbare med nya macOS 10.14 Mojave.

Jag ser många av mina vänner fortsätta med sina MacBook Air år efter år efter år, en modell som släpptes för åtta år sedan. Jag tror de flesta inte ens tänker på det utan bryr sig långt mer om arbetet som ska göras än om med vilken teknik det görs med.

Vår mediaserver hemma är en Mac mini från 2009, alltså snart 10 år gammal. Jag har både pengar och kunskap att kunna byta ut den mot något nyare, men varför? Den gör sitt jobb och den serverar filmer till alla husets TV-skärmar utan att missa en enda pixel.

Jag tror Apple är mycket väl medvetna om detta och att samma utveckling även kommer vad gäller mobiler. Givetvis innebär detta att försäljningen i antal enheter kommer minska och därför inriktar Apple sig på att göra produkter i högre kvalitet till ett högre pris, som ska kunna ha en längre livstid för användaren.

Det är inga problem göra en bra bärbar dator för 75.295 kronor som en topputrustad MacBook Pro kostar idag. (Vilket faktiskt är exakt lika mycket som en topputrustad Mac II fx kostade 1990.)

Utmaningen är att kunna göra produkter med hög kvalitet men till hyfsad kostnad. Inte nödvändigtvis billigast för striden i elektronikgiganternas reklamblad, men överkomligt, åtkomligt för vanligt folk, för alla som bara vill det ska fungera eftersom de bryr sig mer om arbetet som ska göras än med vilket teknik det görs med.

Apple har både råd och frihet att göra rätt.

Vi kommer se vilket håll det går när Apple presenterar nästa generation bärbara.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store