Den som rör sig mest vinner!

Image for post
Image for post

Nu lanseras spelet Bamblup — Motion to Win för iPhone. I spelet ska du gå, hoppa och springa i olika utmaningar.

berättar Jenny Jöneros som är developer lead för projektet. Det är en riktig upplevelse!

Jenny har gått Malmö Yrkeshögskolas utbildning Programmerare iPhone och Android och gjorde sin praktik på Cybercom Group där hon erbjöds jobb direkt efter examen.

Bamblup är det första spelet från First&Ten, ett Malmöföretag som drivs av Leslie Alfredsson. Målet är att främja fysisk aktivitet och gynna mentalt välbefinnande bland barn och unga vuxna.

berättar Leslie,

Malmö Yrkeshögskolas utbildning inom apputveckling ses som en av landets främsta och en ny klass startar i september. Utbildningen fokuserar helt på avancerad avancerad apputveckling med Swift för iPhone och andra enheter från Apple samt med Kotlin för Android-enheter. Höstens utbildning innehåller även ett designblock för avancerade mobilspel samt nya möjligheter kring mobila lösningar inom vård- och hälsa samt skola.

konstaterar Jenny Jöneros.

Ladda ner Bamblup här https://apps.apple.com/se/app/bamblup/id1466214587

Vill du också lära dig utveckla nya spännande appar för underhållning, nyheter, affärer, tjänster och information, sök till nästa klass med apputbildare på https://my.se före den 15 maj. Utbildningen startar den 7 september. Utbildningen är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel. En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd vilket ger goda möjligheter till kontakter med företag.

Om First&Ten:
https://www.firstandten.tech
First&Ten är en spelstudio i Malmö som skapar AR-spel för att främja fysiskt och psykiskt välbefinnande genom spelifiering och underhållning. Missionen är att ändra och utmana sättet traditionella mobilspel är utformade för att främja fysisk aktivitet snarare än stillasittande.

Om Cybercom-gruppen:
https://www.cybercom.com
Cybercom är ett IT-konsultföretag som gör det möjligt för företag och organisationer att på bästa sätt fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder man innovativa och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store