e-handel för fysiska butiker

Image for post
Image for post

Ny utbildning för butiksägare och medarbetare som vill komplettera med e-handel.

Malmö Yrkeshögskola har fått ytterligare en utbildning godkänd. Utbildningen e-handel för fysiska butiker skapar ehandelsutvecklare av butiksinnehavare och butiksanställda som vill komplettera en fysisk butik eller verksamhet med e-handel.

konstaterar Max Elander, expert på tekniska lösningar inom ehandel.

Därför erbjuder Malmö Yrkeshögskola en kort och fokuserad utbildning som främst riktar sig till de som redan har erfarenhet inom handel, det är bara den senaste kunskapen och vissa specifika färdigheter som saknas.

Många saknar möjlighet att ta ledigt på heltid för att gå långa utbildningar, därför har Malmö Yrkeshögskola tagit fram en utbildningsvariant som kommer fungera för den som kan anpassa sin arbetstid/schema för att kunna studera.

Utbildningens upplägg och det faktum att alla föreläsningar finns tillgängliga i efterhand på nätet för de studerande gör det möjligt kombinera studier med arbete. Malmö Yrkeshögskolas erfarenhet av distansutbildning samt att merparten av studerandedialogen genomförs i digitala kanaler ger stor flexibilitet för både den som studerar studerande och arbetslivet.

säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Alla utbildningar på Malmö Yrkeshögskola är kostnadsfria och ger möjlighet till studiestöd från CSN. Ytterligare information om utbildningen e-handel för fysiska butiker kommer publiceras inom kort på https://my.se och den som vill få en påminnelse när det är dags att söka kan skicka ett email till info@my.se

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store