Fredagen den 24 mars 2023 avskaffas kontanterna i Sverige

Enligt forskarna Niklas Arvidsson på KTH och Jonas Hedman på Handelshögskolan i Köpenhamn passerar vi då den kritiska punkt när det inte längre lönar sig för handeln att hålla på med kontanter.

Redan idag tvekar många handlare eftersom bara 18% av kundernas betalningar görs med kontanter. Enligt Computer Sweden vill inte handlarna ha kontanter, kunderna vill inte ha kontanter, facket vill inte ha kontanter (eftersom det ökar rånrisken) och bankerna vill inte heller ha kontanter.

— Gissningsvis vill inte heller Skatteverket och staten heller ha kontanter, detta för att minska mängden svarta och oredovisade pengar, menar Skånes Yrkeshögskolas rektor Claes Magnusson, som varnar för det verkliga kontrollsamhälle som uppstår när varenda ekonomisk transaktion kan följas digitalt i realtid, inte bara av staten utan också av många stora företag.

Läs mer om kontanter och plastkort i Computer Swedens artikel här: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.690197/kontanter-slut-datum

Image for post

Bilden föreställer gatumusikern Moritz Rabe som redan för tio år sedan skämtade genom att ha med sig en kortterminal. Men han får nog rätt, allt fler tar idag Swish eller andra former av mobila betalningar, från insamlingar till barnens loppmarknader.

På yrkeshögskoleutbildningen Mobil Handel får du lära dig nya affärsmöjligheter som uppstår när vi alla är uppkopplade när, var och hur som helst, när vi tar upp vår mobil 200 gånger om dagen, har den inom räckhåll dygnet om och dess skärm är det sista vi ser på kvällen och det första vi ser på morgonen.

Lär dig mobila handelslösningar, designa och hantera små och effektiva ehandelssystem samt behärska nya digitala kanaler och mobila betalsystem.

Läs mer på http://skyh.se eller ring 0200–210 999 om du vill veta mer om utbildningen eller om du vill anlita våra studerande för projekt eller praktik. Utbildningen är 1,5 år, distans, kostnadsfri och ger rätt till CSN.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store