Frihet för restauranger!

Image for post
Image for post

Med den egenutvecklade lösningen Foodurist erbjuder skånska 56Media alla restauranger en komplett lösning för att hantera sitt eget beställningssystem och ta emot beställningar och bokningar från sociala medier, webb och mobil.

säger Erkan Beşaltı som utvecklat Foodurist på webbyrån 56Media i Helsingborg.

Lösningen fungerar i Facebook, appar för Android och iPhone, surfplattor och webben och beställningen kommer direkt in i köket på en skärm. En knapptryckning bekräftar orden, skapar en bong och ger kunden direkt information om sin beställning.

berättar Erkan. Foodurist sköter också bokningar, samtal med restaurangen och hur man hittar dit.

Image for post
Image for post
Entreprenören Erkan Beşaltı med sin lärare Bill Mårtensson på Malmö Yrkeshögskola

Vid sidan om sin verksamhet med 56Media studerar Erkan Beşaltı på Malmö Yrkeshögskola för att bli än mer skicklig i att utveckla effektiva och lönsamma appar och mobila lösningar.

Efter att ha fått sitt första jobb i en livsmedelsfabrik började Erkan fundera på hur han kunde gå vidare och arbeta med de nya affärsmöjligheter som uppstår i samband med den snabba tekniska utvecklingen.

Erkan försökte komma in på Malmö Yrkeshögskolas apputbildning, men saknade rätt betyg.

berättar Marie Bjelksäter på Malmö Yrkeshögskola.

Fyra restauranger i Skåne har hittills valt lösningen från Foodurist och fler är på väg. Malmö Yrkeshögskola önskar Erkan all lycka och framgång och rekommenderar alla restauranger samt besöksnäring i stort att fundera just över friheten att själva hantera sina kunder och inte låsa in dem i andras system.

Mer information om Foodurist och 56Media finns på https://www.56media.se/online-bestallningssystem-restaurang/

20-procentsregeln anges i Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, 3 kap, 4 § som gör det möjligt för yrkeshögksolor att anta.- Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

Nästa utbildning till Programmerare iPhone och Android startar måndagen den 6 september och du kan skicka in ansökan på https://my.se/pia10 före den 1 maj 2021.

Utbildningen är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan, kostnadsfri och ger rätt till studiemedel från CSN. Ring 0200–210 999 eller maila info@my.se för mer information.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store