Image for post
Image for post

Som i en James Bond-film påstår nu Bloomberg BusinessWeek att kinesiska underrättelsetjänsten infiltrerat och tvingat serverföretag att plantera in hemliga chips i enheter som levererats till stora amerikanska företag, däribland Apple och Amazon.

Amazon nekar lite halvt, Apple säger att de endast vid ett enda tillfälle använt en sådan server men därefter avbrutit samarbetet redan 2015 med det utpekade företaget.

Spännade följa utvecklingen i denna fråga. Tveklöst att Kina skulle kunna göra ett sådant hack, tveklöst kommer det faktiskt gynna Trump och motståndarna till frihandeln.

Och tveklöst borde många av oss fundera på om det är så slugt okritiskt hylla kinesisk produktion av premiummärken men framför allt av nonames som vi fyller våra hem och liv med.

Många av de kinesiska bolagen har nära samröre med det kinesiska kommunistpartiet och även med Folkets befrielsearmé, Folkets beväpnade polis samt Centrala militärkommissionen. Huaweis grundare kommer från Folkets befrielsearmé, ZTE kommer från kinesiska rymdindustrin och ägs till stora delar av staten, Xiaomi har blockerats av bland annat Indien av rädsla för att Kina ska kunna avlyssna.

Även om det kinesiska kommunistpartiet inte har några ägarandelar är det ändå mycket som bekymrar, tillstånd behövs, statligt riskkapital behövs, arbetare behövs. Det finns många skäl för en kinesisk tillverkare att hålla sig vän med staten och dess ledare.

Som sagt, spännande att följa.

Läs Bloombergs artikel på https://www.bloomberg.com/…/the-big-hack-how-china-used-a-t… som jag också lagt upp på http://cla.es/tk9av5 och följ diskussionerna och analyserna så får vi se om det är som det låter vilket i så fall kommer påverka hela världsekonomin, eller om det är överdrivet eller om det är planterat av Donald Trumps hantlangare… :-)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store