”Inte trodde jag att jag skulle få drömjobbet direkt!”

Image for post
Image for post

Vår tidigare studerande Ingrid Wenell (Content Manager 2) hälsar via Facebook:

Image for post
Image for post

Har fått drömjobbet och ni anar inte hur lycklig jag är för detta. Jag kommer arbeta som Content Creator, Copywriter och även lite Art Director på ett stort företag som arbetar med hållbarhet, odling, trädgård och miljö. Jag kommer ansvara för allt mellan sociala medier, e-handel, marknadsföring, kampanjer och enmassa annat kul.

Jag har min tvååriga yrkeshögskoleutbilding till Content Manager som grund för detta och den känns verkligen som en investering just nu. Inte trodde jag att jag skulle få drömjobbet direkt!

Detta kommer bli så sjukt kul och jag är mer än redo att sätta igång. Det kommer förändra hela vårt liv tillsammmans och jag är SÅ tacksam att jag får göra detta med min man och våra älskade ungar (och ett gäng andra personer som varmt hejar på) som stöd.

Det kunde inte bli bättre för oss och nu har vi alla förutsättningar i världen att skapa vårt drömliv.

Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store