iPhone 11 Pro nu på Malmö Yrkeshögskola

Image for post
Image for post

Studerande på Malmö Yrkeshögskola har idag fått de första iPhone 11 Pro för användning i projekt och demonstrationer.

kommenterar rektor Claes Magnusson.

Under hösten kommer Deep Fusion, en uppdatering för extremt skarpa bilder. Kameran tar kontinuerligt bilder från det att du tar upp mobilen. När du trycker på avtryckaren sparas de fyra senast föregående bilderna plus bilden du tog samt ytterligare fyra bilder. På en sekund har processorn valt ut det bästa från varje bild, analyserat bakgrunder, ansikten, detaljer och annat med maskininläsning och pusslat ihop alla till ett enda perfekt foto. (Apples nya processor kan utföra fler än 5 biljoner beräknigar per sekund.)

menar Claes Magnusson.

Förutom den förbättrade kameran innehåller nya iPhone utökade nätverks- och kommunikationsmöjligheter med snabbare LTE, 802.11ax (wifi 6) och ultra wideband-teknik som kan beskrivas som en radar inomhus och kan kommunicera i rätt riktning mot andra föremål eller mobiler.

säger Claes Magnusson.

- — -

Enheter som iPhone 11 Pro och annan ledande teknik tillhandahålls av Malmö Yrkeshögskola för användning av våra studerande i utbildning, projekt och demonstrationer.

Att låta våra studerande få möjlighet arbeta med senaste teknik kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.

Allt för att våra studerande ska kunna och inte bara veta®

- — -

https://my.se/nyheter/nyhetsarkiv/iphone-11-pro-nu-pa-malmo-yrkeshogskola/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store