Jobb efter utbildningen: Rebecka

– Jag älskar jobba med animationer och lyckades få göra min praktik på film- och animationsstudion Bloody Honey. Jag trivdes och tydligen de också eftersom jag nu är anställd, säger Rebecka Johansson, tidigare studerande på Content Producer 2019 på Malmö Yrkeshögskola⁣.

Image for post

Rebeckas showreel finns på https://vimeo.com/mm/bl

FEM SNABBA FRÅGOR TILL REBECKA:⁣

Vilka är dina verktyg?⁣

– Jag tillhör inte riktigt generation Mobil, så tyvärr kör jag old school DATOR! Möjligheterna är också desto större på en större burk.⁣

Favoritprogram?⁣

– Jag är en av dom som fastnat för animation, därför är Adobes After Effects mitt absoluta favoritprogram.⁣

Om du vore chef för Google under en dag, vad hade du gjort?⁣

– Google har ju redan tagit över världen! Om jag vore chef för Google hade jag iallafall firat ordentligt. Tydligen världens bästa arbetsplats har man ju hört.⁣

Vad är bäst med Malmö?⁣

– Det bästa med Malmö är att det är Sveriges bästa stad! Jag kommer själv opartiskt från Vänersborg (Sveriges näst bästa stad). Jag har bott på lite olika ställen i mitt liv men har alltid känt att Malmö har min rygg. Jag minns när jag flyttade från Sthlm till Malmö och blev helt chockad när tjejen i kassan på ICA tittade mig i ögonen och sa glatt att jag skulle ha en trevlig dag!⁣

Vad gör du om 10 år?⁣

– För 10 år sedan hade jag massa drömmar och mål, som idag inte riktigt blivit som jag tänkt. Därför vill jag inte svara på den frågan då jag vet att vägen aldrig är rak! Men kanske chef för Google?⁣

Mer exempel på Rebeckas arbete hittar du på http://instagram.com/rebeckasportfolie och mer om Malmö Yrkeshögskola och våra utbildningar på http://my.se

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store