Image for post
Image for post

ZX Spectrum Next är långt mer avancerad än andra ”nostalgidatorer”. Inte nog att det är mycket vass hårdvara, den är dessutom byggd med riktig kärlek, ovanligt i dessa tider då äldre licenser och varumärken oftast ägs av investerare som inte bryr sig om eller ens vet vad som är upp eller ner på en joystick.

Spectrum var en hemdator på 80-talet framtagen av Clive Sinclair. Sir Clive fyller nu 80, men då var han en galen entreprenör inte helt olik Steve Jobs och Elon Musk. Eftersom han verkade i England fick han dock aldrig samma chans till riskkapitalsmiljarder.

remot var Sir Clive duktig på att crowdsourca redan då genom att i annonser i tekniktidningar erbjuda fantastiska produkter för låga belopp som skulle betalas in i förväg. Eftersom allt var försenat blev det ett nästan skämt med ”£99 pund och leverans inom 4–6 veckor”.

Men Sinclairs produkter kom ut till slut. Det mesta var som byggsatser; bygg din egen klocka, bygg din egen programmerbara miniräknare. Hemdatorer ZX80, ZX81, Sinclair ZX Spectrum, QL, MicroDrive (en slags kassettbandshårddisk) och skrivare. Men även fickTV-apparater och en elbil med namn C5, såldes och producerades. Datorerna var enkla men tekniskt intressanta och kopierades över halva världen, från sydamerika till dåvarande Sovjetunionen.

Det har tidigare gjorts nostalgiversioner av ZX Spectrum precis som för Commodore 64 och alla de andra, men ZX Spectrum Next och ZX Spectrum Next Plus är något i särklass. Helt kompatibel med de olika originalen, hårdvara som inkluderar en accelerator och ROM med helt nya kommandon bland annat för CP/M, diskaccess och till och med WiFi. Och mängder med expansionsportar.

ZX Spectrum Next har en dokumentation som jag inte kan beskriva som annat än magisk. Den som är nyfiken kan ladda ner här

De som tagit fram ZX Spectrum Next visar sin kärlek till den brittiska hemdatorrevolutionen på ett imponerande sätt. Du som vill spela Atic Atac, Sabre Wulf, Chuckie Egg, Knight Lore eller R-Type en gång till kan nog inte göra det på ett bättre sätt.

Mer information:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store