KUNGÖRELSE: 29 apputvecklare tar examen!

Image for post
Image for post

: Följande studenter har genomgått yrkeshögskoleutbildningen Programmerare iPhone och Android 2018–08–27–2019–05–31

Albert Malmkvist, Albin Nydemark, André Bergvall, Anees Ahmad, Bilal Fakhro, Conny Eklöw, Daniel Langås, Essa Al-Aaid, Gonzalo Pena Rojas, Henrik Jangefelt Nilsson, Jimmy Tran, Johanna Roth-Norén, Jonas Earendel, Lawrence Nortey, Liliya Sayfutdinova, Linda Bermin, Linda Persson, Linn Lazim, Linnea Björklund, Majad Inayat, Marcus Thuvesen, Marizela Snäll, Mary Muthoni Marete, Mathias Esbjörnsson, Mathias Nordblad, Natasha Trávnicek, Ola Sandberg, Per Jansson och Viktor Lott.

Ledningsgruppen för Malmö Yrkeshögskola har beslutat att dela ut tre stipendier á 1.000 kronor till Marizela Snäll, Mathias Esbjörnsson och Ola Sandberg för att de utmärkt sig med exceptionella resultat bland mycket skickliga studenter.

tackar studerande, ledningsgrupp och näringsliv för ännu en mycket framgångsrik utbildning. Då valt att ej bevilja nya tillstånd, har vi tyvärr ingen möjlighet välkomna nya studerande till hösten.

Vår examensgrad är 94% — att jämföras med snittet för Data/IT-utbildningar hos Myndigheten för yrkeshögskolan som är 56% och jämförbara tekniska utbildningar inom högskola och universitet som är 46%.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store