Malmö Yrkeshögskola en av de första godkända av Apple

Image for post
Image for post

Vi är godkända för Developer Transition Kit för att utveckla appar för Apple Silicon.

På Apples utvecklarkonferens WWDC introducerades en mängd nyheter som kommer påverka utveckling och användning av iPhone, iPads och Mac under lång tid framöver. Bland annat byter Apple processorer i sina datorer, från Intel till vad som benämns som Apple Silicon.

Malmö Yrkeshögskola är en av de första skolor i världen som godkänts för att kunna arbeta med utveckling kring dessa nya möjligheter.

säger Bill Mårtensson, huvudlärare inom apputveckling.

Förutom utbildningen Programmerare iPhone och Android har Malmö Yrkeshögskola även sökt korta utbildningar i bland annat Swift och maskininlärning där man inväntar beviljande från Myndigheten för yrkeshögskolan.

konstaterar Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Apple planerar nu göra samma byte i sina datorer, från traditionella Intel-processorer Intel, till egna ARM-baserade som kallas för Apple Silicon. Målet är att de nya processorerna ska bli långt mer kraftfulla men samtidigt strömsnåla och effektiva.

sammanfattar Claes.

Malmö Yrkeshögskola kommer redan nu i sommar få tillgång till Apples nya processorer för att studerande ska kunna prova nya lösningar och möjligheter.

För mer information om vår utbildning Programmerare iPhone och Android, gå till https://my.se/programmerare-iphone-och-android/

Enheter som Mac Developer Transition Kit, programvaror för utveckling av appar för Apple Silicon och annan ledande teknik tillhandahålls av Malmö Yrkeshögskola för användning av våra studerande i utbildning, projekt och demonstrationer.

Att låta våra studerande få möjlighet arbeta med senaste teknik kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.

Allt för att våra studerande ska kunna och inte bara veta®

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store