Några snabba kommentarer till Apples presentation:

Image for post
Image for post
  1. Förstår varför Apple gör en ”Klarna”, något som Morris Packer, Niklas Jeppsson och andra med mig länge förutspått. Apple har uppåt en miljard kunder, alla registrerade med kontantkort och det är en självklarhet att de skulle ge sig in i denna värld. De gör rätt på vissa delar – integritet och säkerhet – men fel på andra – 24% ränta? Skäms.
  2. Att göra en Readly? Nja, kanske det kan vara lösningen om det kan ge tidningar en möjlighet till större spridning och några kronor till i intäkter. Se vad App Store gjort för små utvecklare som aldrig hade lyckats om de skulle distribuera via disketter och butiker. Intressant också med ”snikprenumerationer” på WSJ.
  3. TV och TV+ No comments. Apple borde köpt Netflix eller gått samman med Amazon Prime Video eller Disney. Lika mycket som jag attraheras av möjligheten för tidningar och magasin få fler läsare, lika lite imponeras jag av att man fått med Spielberg, Abrams och Oprah. Apple gav med desktop publishing och multimedia möjligheter även för små aktörer att sprida information, nyheter, reklam och kunskap. Här gör man tvärt om.
  4. Arcade. Klockrent för vanligt folk. Familjedelning. Som förälder slippa bekymra sig om in-app-purchasing. Kunna pausa på en plattform och fortsätta spela på en annan (nu fattar vi varför Marzipan).
  5. Kass presentation som doftade av ”nu har vi hållit på så länge med detta att vi måste visa upp något…”.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store