Image for post
Image for post

Nu kan våra studerande dagdrömma live i VR 180°

Med den nya lilla kameran från Lenovo kan våra studerande på Content Producer och Content Manager nu direktsända VR live genom YouTube eller spela in VR-filmer för användning i appar, sociala medier och andra miljöer.

Lenovo Mirage har två kameror på 13 megapixlar (klarar 4K upplösning) och är mycket enkel att använda. Kameran använder Googles nya format VR180 för Daydream och kan kontrolleras med hjälp av appar för iPhone och Android. Kameran är inte mycket större än ett visitkort, väger endast 130 gram och ryms lätt i jeansfickan.

Mirage gör det enklare med VR, säger Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola. Plötsligt blir det möjligt för vanliga människor att spela in bröllop, semesterresor och andra minnesvärda händelser för att senare kunna återuppleva dem i VR.

— -

Läs mer här https://www3.lenovo.com/us/en/tablets/virtual-reality-and-smart-devices/virtual-and-augmented-reality/lenovo-mirage-camera/Mirage-Camera/p/ZZIRZRCVR04

— -

Vill du också lära dig livestreama VR? Sök till Content Producer senast 25 maj. Läs mer på http://my.se

— -

Enheter som Lenovo Mirage tillhandahålls av Malmö Yrkeshögskola http://my.se för användning av våra studerande i utbildning, projekt och demonstrationer. Att låta våra studerande få möjlighet arbeta med senaste teknik kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.

— -

http://my.se/nu-kan-vara-studerande-dagdromma-live-i-vr-180/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store