Ny teknik, nya affärsmöjligheter och nya utbildningar!

Image for post
Image for post

Malmö Yrkeshögskola har tillsammans med arbetslivet sökt beviljande för elva nya utbildningar med start 2021.

Stärkt av framgångarna med de nya korta distansutbildningarna för redan yrkesverksamma har Malmö Yrkeshögskola sökt tillstånd för nya starter av de populära utbildningarna e-handel för fysiska butiker och Digital Turism samt Affärsdriven Android-utvecklare och Affärsdriven iPhone-utvecklare. Alla på halvfart och distans för att ge så många som möjlighet vidareutveckla sig i sin yrkesroll.

– Det blir allt viktigare för arbetslivet att bli bättre på att tillvarata de nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen, noterar Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola. Alla våra utbildningar sker i det spännande och lönsamma mötet mellan nya affärsmöjligheter och ny teknik.

Tillsammans med arbetslivet har Malmö Yrkeshögskola arbetat fram ett antal nya utbildningar som vid ett beviljande kan starta hösten 2021 och våren 2022:

– Enligt lag ska yrkeshögskolan erbjuda eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar mot arbetslivets behov. Som alltid slåss Malmö Yrkeshögskola för att det måste vara arbetslivets behov vid den tid de studerande tar examen som ska gälla,anmärker Claes Magnusson. Att förlita sig på förlegad statistik om vad som gällde många år bakåt, innebär en risk för att de studerande går ut med fel kunskaper och att arbetslivet inte får den möjlighet till ny kunskap, kompetens och färdigheter som är syftet med yrkeshögskolan.

Malmö Yrkeshögskola söker också nya beviljande för redan pågående populära utbildningar:

– Tycker någon att vi fokuserar på nya affärer, ny teknik och mobila lösningar är det helt rätt, konstaterar Claes Magnusson. Ha i minnet att Apples appbutik idag genererar försäljning av varor och tjänster till ett värde som överstiger Sveriges BNP.

Besked väntas i slutet av januari 2021.

Den som vill ha mer information eller påminnelse när det blir möjligt att söka till utbildningarna — maila info@my.se

- — -

Malmö Yrkeshögskolas utbildningar är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan, kostnadsfria och ger rätt till studiemedel. Allt material, kurslitteratur och annat som krävs ingår.

Samtliga utbildningar hos Malmö Yrkeshögskola under 2020 är fullsatta, till sista stol och sista zoom-fönster. Examensgraden ligger fortsatt på över 90%. Flera av delkurserna har fått absolut högsta möjliga betyg (100%) av de studerande.

Alla distanslektioner ges online, men även klassrumsutbildningarna spelas in för att våra studerande ska kunna gå de olika stegen i utbildningen när, var och hur det bäst passar den egna livssituationen. Även tidigare studerande erbjuds möjlighet följa med under de nya lektionspassen. Livslångt lärande i praktiken.

Malmö Yrkeshögskola är kvalitetssäkrad av Almega Utbildningsföretagen, medlem i SIQ — Swedish Institute of Quality, Swedsoft (som samlar svensk mjukvara) samt IVA — Ingenjörsvetenskapsakademin. Malmö Yrkeshögskola har tilldelats högsta kreditvärdighet AAA av Bisnode/Soliditet samt högsta kreditvärdighet Guld Klass 5 av UC. Skolan har kollektivavtal.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store