Ny utbildning: e-handel för fysiska butiker⁣

Image for post
Image for post

Du som är butiksinnehavare, butiksanställd eller arbetar inom andra tjänsteområden får chansen lära dig utöka din fysiska verksamhet med e-handel.⁣

Studierna görs på distans och halvfart (50%) med praktiska kunskaper för att du ska kunna arbeta samtidigt som du studerar. Allt du lär dig kan du dessutom använda direkt i din verksamhet, redan under dina studier.⁣

Utbildningen är skapad för dig som redan arbetar inom handeln men som saknar färdigheter för att kunna öppna upp för nya typer av kunder genom e-handel.⁣

Alla lektioner ges via nätet för att du ska kunna studera när, var och hur det bäst passar dig. Material och all kurslitteratur ingår.⁣

Utbildningen är kostnadsfri, ger rätt till studiemedel enligt CSNs regler och godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan.⁣

Vi startar den 10 augusti 2020 och slutar den 16 april 2021.⁣

Välkommen med din ansökan senast 12 juni 2020. Välkommen till Malmö Yrkeshögskola.⁣

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store