Nya chanser för apputvecklare och e-handlare

Image for post
Image for post

Besked om fler platser på våra utbildningar kommer 1 juli och 7 juli 2020.

Tilldelas Malmö Yrkeshögskola fler beviljanden av Myndigheten för yrkeshögskolan, vilket vi givetvis hoppas, kommer ledningsgruppen omedelbart genomföra nya antagningar.

Den som redan skickat in betyg, gjort prov och vid behov kompletterat med andra intyg men inte antogs till de första utbildningarna behöver INTE söka igen utan ni kvarstår och är automatiskt med om det skulle bli beslut om fler klasser. Vi kommer höra av oss. Du som ännu inte sökt till våra utbildningar kommer få möjlighet göra detta — dock under en mycket kort ansökningsperiod.

Den 1 juli förväntas besked om fler beviljanden av vår utbildning . Eventuella nya klasser kommer vara upplagda som den som redan är beviljad.

Den 7 juli förväntas besked om fler beviljanden av vår utbildning . Av skäl utanför vår kontroll kommer en eventuell sådan extra klass bli på heltid då den i enlighet med myndighetens anslagsbudget måste avslutas före nyår.

Den 7 juli kommer också besked om . Vill du ha information om dessa nya utbildningsmöjligheter, maila oss på eller ring så håller vi dig uppdaterad.

Vi ber om ursäkt för väldigt korta ledtider och snabba beslut, men dessa villkor bestäms av . Ni är många som söker och intensivt önskar få gå dessa utbildningar och vi på jobbar hårt för att det ska bli så bra som möjligt.

Beslut om nya beviljanden kommer publiceras på Myndigheten för yrkeshögskolanswebbplats samt för Malmö Yrkeshögskolas utbildningar på vår egen webbplats

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store