Nytt rekordbokslut för Apple

Image for post
Image for post

Apple publicerade igår onsdag sitt bokslut för Q4 där de slog marknadens förväntningar både vad gäller intäkter på $64 miljarder dollar och vinst på nästan $14 miljarder dollar. iPhone-försäljningen sjunker men inte lika mycket som befarats. iPhone 11 (alltså inte “Pro”) säljer långt bättre än beräknat.

Services gav intäkter på $12.5 miljarder dollar och Wearables på $6.5 miljarder dollar. Båda går som tåget även om nya tjänster som AppleTV+ eller produkter som AirPods Pro inte ännu är med. Mac något ner, iPad upp. Försäljningen av Apple Watch och AirPods passerar nu försäljningen av Mac.

60% av försäljningen kom från utanför USA. 450 miljoner prenumererar nu på någon av Apples tjänster. Bästa resultatet någonsin för Q4 och världens tionde bästa kvartalsbokslut någonsin i den kapitalistiska historien.
Eftersom ett bolags vinst tillhör dess aktieägare och en stor kassa anses vara en skuld till aktieägarna, siktar Apple fortfarande på att bli net cash neutral men det verkar vara svårt göra av med pengarna. Kassaflödet under Q4 var $20 miljarder dollar, trots att man delade ut $3.5 miljarder dollar till sina aktieägare och återköpte aktier för $18 miljarder dollar. #apple_skiter_pengar

Min kommentar: Användare behåller sina smarta mobiler allt längre, från två år till nu nästan tre år innan de byts ut. Apple verkar lyckas bra balansera den vikande efterfrågan, dels med iPhone 11 (som faktiskt är billigare än flaggskepp som Pixel 4) och dels med nya produkter som Apple Watch, AirPods och tjänster.

Men tjänster kräver hårdvarukunder och Apple måste säkerställa en fortsatt god försäljning av iPhone och/eller att man börjar släppa tjänster även till andra plattformar. Något som redan görs idag när Apple släppt AppleTV+ till Android för Philips TV-apparater. Vi får se om AppleWatch blir självständig precis som iPod och iPhone när de började fungera med Windows.

Jag ger INGA rekommendationer, men Apple har fortfarande ett lågt P/E-tal kring 20, vilket värderingsmässigt ligger som Atlas Copco, Husqvarna och SCA. Andra bolag i Apples omkrets värderas långt högre som exempelvis Tele2 och Netflix nära 100 i P/E, Amazon 80, Paypal 50, Nvidia 45 samt Facebook, Microsoft, Google och andra kring 30.

Som sagt INGA rekommendationer men i alla fall ett tecken på att Apple inte har någon IT-bubblevärdering trots värdet om 11 biljoner kronor, eller om ni så vill snart tre gånger Sveriges BNP.

https://www.apple.com/newsroom/2019/10/apple-reports-fourth-quarter-results/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store