Idag är det TV-spelsdagen. På ont och gott. Här en trailer på nya Call of Duty som uppslukar mina grabbar i 4K, några hundra bildrutor per sekund, fantastiska ljudeffekter och koordination med andra samtidiga spelare över halva världen.

https://www.youtube.com/watch?v=rXRQyd6_5j4

Utbildningsministern Anna Ekström satsar hundratals miljoner på läsning, men frågan är om boken, filmerna, TV-serier, teater, opera … eller ens den traditionella skolan … har en chans i framtiden mot den överväldigande och uppslukande upplevelser våra barn kommer ha möjlighet uppleva.

I detta fallet är det än mer intressant följa då bakgrunden till konflikten berättas av avhopparen Yuri Bezmenov om hur Sovjet planerade att destabilisera västvärlden genom desinformation. Det ser ut som en del av spelet, men det var faktiskt verklighet.

https://www.youtube.com/watch?v=p-Pi__5n3wQ

Jag minns hur mina egna historiekunskaper förvrängdes av Monty Python och Black Adder. Men detta är sju resor mer effektivt.

Och timingen är perfekt.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store