Image for post
Image for post

Förra året släpptes den enklare modellen iPhone 8 innan den nya lyxmodellen iPhone X. På så sätt fick Apple två framgångar, dels en bra försäljning av iPhone 8 från alla som inte kunde vänta sig utan ville ha en ny mobil direkt, dels en förskjuten försäljning av iPhone X till det viktiga julkvartalet för alla analytiker och investerare att se hur Apples försäljning än en gång ökade.

  1. iPhone XS och iPhone XS Max är “S”-modeller, alltså varannanårsmodeller enbart uppdaterade på insidan. Trots att förändringarna är stora, märks de inte lika mycket som designförändringar på utsidan och är därmed inte lika attraktiva som de modeller som släpps med nytt utseende.
  2. Företagen behöver en normal premiummobil. Precis som det är okej att välja en dyr tjänstebil, men inte den dyraste, så kommer iPhone XR troligtvis att lättare accepteras av många företag och operatörerna får en utmärkt standardmodell att peka på.
  3. Apple ändrade strategi när försäljningen av iPhone 6S och iPhone 7 sjönk. Nya modeller tar minst två år och då är vi framme ungefär nu.
  4. iPhone XR ska ses som Apples “Android” — mycket välutrustad, stor skärm och ett pris som faktiskt är i klass med andra androidflaggskepp. På samma sätt som vi kanske ska se Google Pixel 3 som Googles önskan att göra en “iPhone”…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store