Image for post
Image for post
Vilken framtidsutbildning väljer du?

SÖK NU TILL PROGRAMMERARE IPHONE OCH ANDROID (MALMÖ)

I Malmö Yrkeshögskolas utbildning PROGRAMMERARE IPHONE OCH ANDROID lär du dig effektiva sätt att ta fram appar, från Swift för iPhone och iPad till nya Kotlin för Android.

Du får även en insikt i möjligheter med nya typer av mobila enheter, lösningar för hälsa och sjukvård, Internet of Things, HomeKit och kommande tjänster.

Utbildningen är tuff med intensiva studier men den som anstränger sig får sin belöning i attraktiva jobb i spännande branscher.

Sök före den 25 maj på http://my.se

  • Lär dig producera nativeappar snabbt, effektivt och lönsamt
  • Få insikt i nya API:er som HomeKit
  • Få grundläggande kunskaper i Internet of Things
  • Arbetsplatsförlagd utbildning (LIA) på 10 veckor ingår
  • Bygg upp ett kontaktnät inom mobilbranschen
  • Starta eget under studietiden med chans till stöd från Drivhuset, MINC, IDEON Innovation och Mindpark.

Läs mer på http://my.se eller ring oss på 0200–210 999 så berättar vi mer.

Eller om du vill bli expert på att nå ut i alla nya digiala kanaler väljer du Malmö Yrkeshögskolas utbildning till CONTENT PRODUCER och är du mer intresserad av marknadsföring och projektledning med ny teknik! kan du välja Skånes Yrkeshögskolas utbildning MOBIL HANDEL som går på distans. Mer information finns på http://my.se och http://skyh.se

Fakta: Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform, jämställd med den traditionella högskolan. Våra utbildningar är godkämda av Myndigheten för yrkeshögskolan, kostnadsfria, ger rätt till studiemedel från CSN samt Mecenatkort. Skillnaden är att arbetslivets behov styr yrkeshögskolan och ligger till grund för våra utbildningsplaner. Alla våra lärare hämtas direkt från arbetslivet och tar med sig den senaste kunskapen in i våra klassrum. Skolan styrs av en ledningsgrupp där arbetslivet har majoritet och utbildningarna är till stor del arbetsplatsförlagda (LIA), vilket underlättar för dig att snabbt få anställning eller uppdrag efter examen.

För dig som arbetsgivare ger yrkeshögskolan en fantastisk möjlighet växa med nya och praktiskt användbara kunskaper för att kunna tillvarata alla nya affärsmöjigheter som följer med digitaliseringen och den allt snabbare tekniska utvecklingen. Börja med att erbjuda en LIA-plats till någon av våra duktiga studerande. Ring oss på 0200–210 999 eller maila LiA@my.se

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store