🎶 Sing with me, sing for the year

Image for post
Image for post

Ser du fnittriga Teslaägare just nu kan det bero på att den senaste uppgraderingen innehöll CARAOKE, hundratals låtar att sjunga till i bilen.

Förutom CARAOKE släpptes även spelet Cuphead samt möjligheten se på Netflix och Youtube på Teslans stora skärm och lite andra nya funktioner och finesser.

Sedan snart två år tillbaka är det förbjudet ringa, messa eller fippla med sin mobil medan man kör — men infrastrukturministern tänkte nog inte på alla de funktioner som nu flyttar in i de allt smartare bilarna. Så än så länge är det fritt fram sjunga och ha kul!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store