Image for post
Image for post

I går såg vi APOLLO 11 på bio.

Vilken fantastisk resa. Vilken berättelse. Jack och jag pratade efteråt i timmar om alla de skickliga tekniker och andra som gjorde det möjligt. Hur katten man kan räkna ut exakt var man ska starta, när man ska starta och stänga av raketerna för att slungas bort från jorden på rätt ställe och dras mot månen, landa, starta och tillbaka igen. Filmen visar att det fanns massor av hjältar i på jorden, i kontrollrummen, före och under resan.

— Varför gör vi inte sånt idag, pappa?
— Ja du. Folk bryr sig om annat, vem som är en idiot, vem som ska få bo här, om man ska få ha mobiler i skolan, vilka kläder man får ha och sånt.
— Skit alltså?
— Skit alltså.

Neil Armstrong på väg tillbaka från månen:

This has been far more than three men on a voyage to the moon.

We feel that this stands as a symbol of the insatiable curiosity of all mankind to explore the unknown. This operation is somewhat like the periscope of a submarine. All you see is the three of us. But beneath the surface are thousands and thousands of others.

We’d like to give a special thanks to all those Americans who built this spacecraft, who did the construction, design, the tests, and put their hearts and all their abilities into those crafts. To those people, tonight we give a special thank you.

And to all the other people that are listening and watching tonight, God bless you. Goodnight from Apollo 11.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store