Image for post
Image for post

…och för oss med senaste versionen av MacOS 15 Catalina har nu Apple Arcade öppnat även för Mac.⁣

Samma hundratalet utmärkta spel finns nu på iPhone, iPad, iPod Touch, AppleTV samt Mac. Kompletta spel, inga köp inne i appar, inga lootboxes, inga fuskmöjligheter, inga smurfbär*, däremot sömlös övergång där du kan börja på en enhet och sedan växla över till en annan, alla i familjen kan spela på egna konton, går att spela både online och offline och riktigt hög kvalitet på spelen, lätt kunna koppla in handcontroller från Playstation 4 eller Xbox One och hela rasket för bara 59:-/månaden. ⁣

Som vi tidigare konstaterade — en nobrainer.⁣*) Peter Esse på påminner om smurfbär i sin utmärkta krönika om Apple Arcade, en korrekt analys, väl värd läsa

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store