Image for post
Image for post

Det måste från och med nu alltid finnas en misstanke om digital smuggling för att få söka igenom din utrustning vid inresa till USA.

https://www.eff.org/press/releases/federal-court-rules-suspicionless-searches-travelers-phones-and-laptops

- — -

Transparens: Jag är sedan lång tid tillbaka medlem i EFF http://eff.org och rekommenderar dig också gå med i den någon mindre svenska föreningen DFRI https://www.dfri.se som också slåss för våra digitala rättigheter. Swisha 250:- till 1236243570 och ange namn och email så är du också med.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store