Image for post
Image for post

För att ge våra studerande ett litet kunskapsmässigt försprång har de fått tillgång till konton på den nya mailtjänsten HEY, allt för att studera och lära sig några av de nya funktioner som troligtvis snart kommer dyka upp även i traditionella lösningar som GMail, Mail.app och Outlook.

säger Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola.

HEY är den första större mailtjänst som startats sedan GMail lanserades för 16 år sedan (!) och debatten om tjänsten och jakten på invites har varit intensiv. Under juli kommer tjänsten öppnas upp för alla som vill ha och vill betala.

konstaterar Claes Magnusson.

- — -

Mer information om HEY finns på https://hey.com

- — -

Tillgång till tjänster som HEY och annan ledande teknik tillhandahålls av Malmö Yrkeshögskola för användning av våra studerande i utbildning, projekt och demonstrationer.

Att låta våra studerande få möjlighet undersöka och lära sig om senaste teknik kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.

Allt för att våra studerande ska kunna och inte bara veta®

- — -

https://my.se/nyheter/nyhetsarkiv/studentheycom/​​​​​​​

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store