Image for post
Image for post

På en försäljning på $7.38 miljarder USD sista kvartalet och sammanlagt 367.500 bilar levererade under 2019, gjorde Tesla ($TSLA) en vinst per aktie om $2.14 USD mot förväntade $1.74. Många analytiker förväntade sig inte någon vinst alls.⁣ Tesla säger också att de tror de kommer vara självförsörjande framöver och kunna undvika nyemissioner.⁣

Tesla säger att de siktar mot 500.000 bilar nästa år, speciellt med tanke på nya fabriken i Shanghai och produktionen av en billigare SUV med namnet ”Model Y”. 400.000 av dessa kommer vara de nya modellerna 3 och Y.⁣

Aktien har sedan sommaren 2019 ökat från $177 USD till att i efterhandeln när detta skrivs passera $655 USD. Under dagens handel gick aktien upp $15 USD och i efterhandeln ligger den nu ytterligare $70 USD upp. Teslas market cap är idag högre än alla andra biltillverkare, förutom Toyota Motors.⁣

Analytiker kommer analysera Teslas uppgång, bland annat de för bilindustrin exceptionellt höga marginaler som sägs komma från ett modernt och effektivt produktionssätt i kombination med att Tesla Model 3 och kommande Tesla Model Y bygger på många gemensamma detaljer.

Mycket kan hända men just nu känns det som om Tesla kommer kunna utnyttja sitt mångåriga försprång mot övriga biltillverkare som fortfarande verkar ägna mer tid åt koncept och prototyper än att faktiskt tillverka nya elbilar. Artiklar om kommande ”Tesla-killers” påminner om hur säkert alla journalister gärna skrev om alla ”iPhone-killers” för tio år sedan.⁣⁣

– Real artists ship, sa Steve Jobs. Det verkar gälla Elon Musk just nu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store