Image for post
Image for post

Jag har länge delat upp landet i städer som säger ”ja” och städer som säger ”nej”.

Malmö säger alltid ”ja”. Meddela staden att du funderar på att flytta ditt företag till Malmö och ett kommunalråd ringer tillbaka på fem minuter och bjuder ut på lunch. Malmö vet att de inte har råd att tacka nej, men de vill inte heller tacka nej.

Göteborg har däremot alltid sagt ”nej”. Fuck you, kom inte här och tro du kan bidra med något. Vi gör det redan själva i något av våra hundratals kommunala bolag eller så görs det av våra egna goa vänner, allt enligt göteborgsandan.

Några städer som Helsingborg har vänt, från att säga ”nej, vi kan själv” till ”ja, hur kan vi hjälpa till?”.

Andra städer som Lund är på väg svänga över till ”ja” helt enkelt därför att man börjar misstänka att Sony, Gambro, Astra och universitetet inte kommer lösa alla problem.

Stockholm har haft en speciell position och har alltid sagt ”meh”. Stockholms stad har aldrig behövt bry sig. Ingen arbetslöshet, inga problem (de finns i förorterna som är egna kommuner). Eftersom Stockholm är huvudstad så får man ändå bästa tilldelning när myndigheter och huvudkontor ska växa.

Men nu verkar Stockholm slå över till en stad som säger ”nej, nej, nej” till allt. Från OS-ansökningar, nybyggen, flygplats och infrastruktur hela vägen till att absolut inte tillåta Apple få bygga en av sina fantastiska butiker.

Jag gillar inte städer som säger ”nej”. Jag gillar progressiva städer med politiker och tjänstemän som slåss för att lösa problem, utvecklas framåt, göra det bättre för både invånare och arbetsliv.

Utvecklingen fortsätter i resten av världen. Om 50 år kan vi göra om Stockholm till ett storskansen dit välbärgade kinesiska, indiska och afrikanska turister åker på sightseeing och förundrat tittar på det maktcentra som slutade anstränga sig, gav upp och började säga ”nej, nej, nej”.

Jag tror vi behöver en ny och progressiv huvudstad.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store