Image for post
Image for post

1985 lanserade Toshiba sin första bärbara storsäljare, T1100. Fyra år före Apples första bärbara Mac, sex år före PowerBook och sju år före IBM Thinkpad.

Toshiba ägde ett tag marknaden för bärbara PC-datorer, i alla fall i Europa. Amerikanarna var inte överlyckliga över att Toshiba-utrustning sipprat igenom den dåvarande teknikblockaden mot Sovjetunionen.

Tänk att det fanns en tid då amerikanska politiker straffade teknikföretag för samröre med diktaturer och till och med förbjöd deras produkter säljas och användas i USA…

För två år sedan sålde Toshiba 80% av sin tillverkning av bärbara datorer till Sharp som nu har köpt resterande aktier och äger hela ”Dynabook” som Toshibas bärbara datorer ofta kallats för.

Och därmed avslutas Toshibas tid som PC-leverantör.

Den ende PC-tillverkare som finns kvar i sin ursprungliga form är Apple.

Bakgrund:

Toshiba startades 1875 av den uppfinningsrike ingenjören Tanaka Hisashige, kallad för japans ”Thomas Edison”. Tanaka studerade västerländsk innovation och entreprenörskap, uppfann och sålde delar till det japanska telegrafsystemet och mycket annat.

Efter hans död tog civilekonomerna över, konkurs, slogs samman med andra företag och blev till Tokyo Shibaura Denki, To-Shiba. Toshiba var först eller snabbt ute med radar (1912), datorer med radiorör (1954), färg.TV (1959), videotelefoni i färg (1971), ordbehandling (1978), avancerade minneskretsar (1991) och DVD (1995).

1987 var Toshiba inblandad i en av många skandaler när man sålde ny och avancerad teknik till Sovjetunionen och Toshiba förbjöds under lång tid sälja produkter i USA. 2015 uppmärksammades bokföringsfiffel och hela ledningen fick sparken och bolaget var nära konkurs.

Allt fler grenar sågades av, TV-tillverkningen såldes, hälsoverksamheterna såldes, Westinghouse hade sina problem, minnesdivisionen såldes ut till ett konsortium bestående av Apple, Dell, Kingston och Seagate.

Förra året fattade man beslut om att tillåta icke-japaner i styrelsen för Toshiba. Det satt nog långt inne.

Toshiba T1100 hade en 4.77 MHz Intel 80C88 processor, 256 KB internminne och en diskettstation (ingen hårddisk). Skärmen kunde visa 640x200 pixlar. Enheten vägde lite över 4 kg och kostade lite under $2000 USD, minns jag rätt kostade efterträdaren T3100 kring 20.000 kronor exkl moms hos Kontorsutveckling i Lund.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store