Ubikvitöst spelande med negativ fördröjning

Image for post
Image for post

Google har nu lanserat Stadia, deras försök avskaffa spelkonsollen. I ett första steg krävs en Cromecast inkopplad i TV samt en WiFi-ansluten spelkontroll. Alla spel streamas därefter från Googles servers direkt till Chromecast-enheten och video och ljud visas på din TV. Den speciella kontrollern skickar tillbaka dina kommandon till Googles servers.

Snabbt bredband innebär att vi kan streama film och över en miljon svenskar prenumererar på Netflix och andra tjänster. Många har därför försökt arbeta med spel på samma sätt. Malmö Yrkeshögskola har tidigare arbetat med bland annat Parsec som erbjuder liknande teknik. Stadia kräver 35 Mbit/s för att kunna spela spel i 4K och 60 fps men Stadia skalar snällt ner till lägre kvalitet om så behövs.

Googles tanke är att snabbt bredband kommer vara allestädes närvarande och därmed kan spelare snabbt ta med sig mycket enkel utrustning, plugga in var som helst och börja spela. På kontoret, semestern eller fritidsgården. Idag kräver det Chromecast (eller Google Chrome på en dator eller en Google Pixel) och en speciell kontroller, men Google arbetar på att det ska kunna spelas med i princip alla andra enheter och så småningom flytta in i SmartTV.

konstaterar en imponerad Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Stadia kräver en prenumeration (99kr per månad) för spel i full upplösning samt att spelen köps (från 200kr till 800kr), förutom ett fåtal spel som ingår i prenumerationen. Har du redan ett spel för en annan plattform måste du köpa spelet igen för att använda i Stadia. Idag finns ett femtiotal spel tillgängliga, däribland The Division 2, Red Dead Redemption 2, Metro Exodus och Destiny 2: The Collection.

säger Claes Magnusson och konstaterar att många hade förväntat sig en tjänst liknande Netflix — eller Apple Arcade — där alla spel skulle ingå för en fast månadskostnad. Att spelen inte heller kan delas på flera familjemedlemmar är också en besvikelse.

avslutar Claes Magnusson.

- — -

Enheter som Google Stadia och annan ledande teknik tillhandahålls av Malmö Yrkeshögskola och arbetslivet för användning av våra studerande i utbildning, projekt och demonstrationer.

Att låta våra studerande få möjlighet arbeta med senaste teknik kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.

Allt för att våra studerande ska kunna och inte bara veta®

- — -

https://my.se/nyheter/nyhetsarkiv/ubikvitost-spelande-med-negativ-fordrojning/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store