Image for post
Image for post

Välkommen på Google I/O Ext 2019

Tisdagen den 7 maj klockan 18.00 samlas vi för att se Googles VD Sundar Pichai hålla huvudpresentationen på utvecklarkonferensen I/O 2019. Vi analyserar, berömmer och kritiserar visionerna över en dricka och något att äta.

Obligatorisk anmälan, begränsat antal platser.

Anmäl dig på https://my.se/io19

Google I/O Ext 2019 arrangeras av Malmö Yrkeshögskola och Teknikveckan tillsammans med Foo Café.

Tid: Tisdagen den 7 maj klockan 18.00

Plats: Malmö Yrkeshögskolas utbildningsrum på Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a i Malmö.

Anmäl dig på https://my.se/io19

https://my.se Vi ger dig kunskap kunna tillvarata nya affärsmöjligheter som följer med den snabba teknikutvecklingen. Vi arrangerar utbildningar inom Apputveckling (Kotlin och Swift), Mobil Handel och Digital Turism samt till Content Manager och Content Producer.

https://teknikveckan.com Hos oss hittar du dagliga tekniknyheter på Teknikveckan.com, ständigt nya guider, recensioner och påhitt på vår YouTube-kanal, och en gång i veckan kan du höra oss djupdyka ner i veckan som varit i vår podd.

https://foocafe.org/malmoe Whether you’re a creative, architect, programmer, gamester, geek girl or serial entrepreneur, Foo Café gives you a forum to meet, greet and develop, every day of the year.

#io19extended

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store