Vad är värst? Spindel eller inkommande samtal?

Image for post
Image for post

Var tredje mellan 18 och 34 år upplever obehag, skakningar och hjärtklappningar när mobilen ringer. Det är samma symptom som vid etablerade fobier, säger pyskologen Per Carlbring som undersökt på uppdrag av operatören (Telenors lågprisoperatör).⁣

⁣– Även om man vet om att det inte är farligt att svara, undviker man svara ändå. Per Carlbring kallar detta för ”invasofobi”, rädslan att bli invaderad, det upplevs ändå som ett hot.⁣

⁣Våra föräldrar hade nog en liknande känsla med bruna fönsterkuvert i brevlådan. Dessa innehöll aldrig något positivt utan bidrog mest med myndighetsfrågor och annat elände.⁣

⁣Vimla har sedan ett tag tillbaka försökt lansera nya funktoner, exempelvis att kunna blockera alla uppringare förutom ett fåtal godkända vänner. Övriga som ringer får signal som om ingen svarar, men i mobilen hörs eller syns inget mer än valfritt ett meddelande om vem som försökt ringa.⁣

⁣Detta är en tjänst i iPhone sedan något år tillbaka med ”Tysta ned okända uppringare” som finns i Inställningar->Telefon och som endast släpper fram de samtal som kommer från personer vars nummer finns i den egna adressboken.⁣

⁣Men Vimla är fortfarande unika med telefonsvararens TACK Å HEJ som avslutas med ett viskande ”leverpastej”.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store