Image for post
Image for post

Givetvis gällde detta hack samtliga större operativsystem — inklusive Android och Windows -– vilket tydligen inte var så intressant för Google att nämna.

Men hela situationen gör mig bekymrad.

Om Kina lägger så mycket tid och kraft på att avlyssna en liten grupp ”dissidenter” som det tydligen handlade om här, hur mycket tid och kraft kan man lägga på att splittra EU, få Trump omvald eller starta demonstrationer i Paris?

Och om man lägger ner så mycket tid och kraft på att hacka andras operativsystem och enheter, vilken press sätter man då på de egna tillverkarna som Huawei/Honor, Xiaomi, Vivo, Oppo, Meizu … OnePlus, Lenovo/Motorola, Qiku, Smartisan?

Där flera av dessa dels räknar före detta officerare från Folkets Befrielsearmé som grundare och ledare, dels har den kinesiska staten direkt eller indirekt inblandad som delägare och/eller finansiär?

Och vad försöker man åstadkomma i övriga Asien, Afrika och Sydamerika där man vräker ut lågprismobiler från dessa tillverkare samtidigt som man på olika sätt finansierar ny infrastruktur, uppköp av samhällstillgångar som hamnar eller på andra sätt intervenerar?

Och snart miljarder med ”smarta” vitvaror, lampor, dammsugare, bilar, högtalare, tv-apparater, sjukvårdsutrustning, 5G- och Wi-Fi 6-system för samhälle, skolor och hemmabruk, industriverktyg, läromedel … digitala valsystem och allt annat som kommer vara uppkopplat och ge möjlighet till tvåvägskommunikation…

Spåren förskräcker.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store