Vestigia terrent — Region Skåne dödar yrkeshögskolan

Image for post
Image for post

Ett av många skäl till varför jag valt engagera mig inom yrkeshögskolan och dess föregångare är att det har varit en av världens mest decentraliserade utbildningsformer.

Delar av det lokala arbetslivet har gått samman för att lösa ett specifikt behov och kunna rekrytera nya medarbetare, har föreslagit vilken bakgrund som krävs för studierna, skrivit utbildningsplan samt angett vilken kunskap den studerande ska ha efter utbildningen. Staten har godkänt men därefter lämnat tillbaka ansvaret till det lokala arbetslivet som genom en ledningsgrupp där arbetslivet har majoritet som skött antagning, utveckling och examination tillsammans med en seriös anordnare.

Direkt. Inga mellanhänder. Inga kommunala eller regionala representanter. Inga representanter från ALMI, Arbetsförmedlingen, Handelskammaren eller Kommunförbundet. Och sällan representanter från branschorganisationer.

Vilket har medfört att utbildningen utformats och styrts av de som bidrar med egen kunskap och erfarenhet. De vi kallar för ”kött och blod”, alltså de som verkligen arbetar inom området, de som erbjuder arbetsplatsförlagd utbildning, de som själva anställer och de som tar upp sin egen plånbok och betalar lön för de studerande de kommer anställa.

Att helt kunna fokusera på det reella behovet har gjort yrkeshögskolan till en mycket lyckad utbildningsform.

Men det kliar i fingrarna på många offentliga byråkrater. Saker och ting måste helt enkelt regleras, det måste finnas kommittéer som överser och har synpunkter och absolut måste saker och ting formaliseras och byråkratiseras och ges bidrag för och underställas och utredas och klarläggas…

Så från att ha varit komplett ointresserad av yrkeshögskolan ser nu Region Skåne ”utveckling av yrkeshögskolan ur ett övergripande och strategiskt perspektiv” och gett sig själva ett uppdrag att ”förflytta YH-frågan ur ett regionalt perspektiv framöver”.

Detta gör man genom att starta en regional YH-grupp som ”består av representanter från de delregionala strukturerna för YH: Familjen Helsingborg, Skåne nordost, Skåne sydost och MalmöLundregionen, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, YhiS, Skånes kommuner (f.d. Kommunförbundet Skåne) och Region Skåne”.

För dig som undrar var arbetslivet tog vägen, så anses denna del vara tillfredsställd genom representanten från Handelskammaren.

Regionen börjar nu skänka pengar till de som vill ta fram ansökningar till yrkeshögskolan, upp till flera hundra tusen kronor ska vara möjligt få i bidrag.

Detta är bekymmersamt.

Så, istället för att det Skånska arbetslivets reella behov ska avgöra, blir det nu kommittéer av tjänstemän i konferensrum på Region Skåne.

Arbetslivet förändras snabbt, digitaliseringen slår igenom på allt fler yrken och områden. Vi behöver snabba, framsynta och rådiga beslut — inte kommittéer som bromsar och stretar emot.

Jag hoppas jag har fel, men jag minns hur tjänstemän på Region Skåne under fyra års tid inte bara motarbetade våra förslag om utbildningar i mobila lösningar inom hälsa och sjukvård utan till och med kontaktade Myndigheten för yrkeshögskolan för att säkerställa att de inte skulle beviljas. Vilket innebar att vi till slut gav upp.

Vestigia terrent, som Horatius sa. Spåren förskräcker.

Det börjar bli dags försöka hitta andra vägar till framtidens kunskap.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store