Vi behöver mer vilda västern-teknik

Image for post
Image for post

Teslas ”Smart Summon” har nu använts mer än en halv miljon gånger sedan funktionen släptes förra månaden. Alltså när man med mobilen kallar på sin bil och den automatiskt, utan någon vid ratten, kör från parkeringsfickan fram till där du står. Bilen sköter sig själv, blinkar och backar ut försiktigt, hittar rätt väg, ser sig omkring och kör något hundratal meter fram till där du står.

Med tanke på vad en Tesla kostar är det ett av världens dyraste sätt att slippa bli blöt i ösregn. Men det är också ett utmärkt exempel på den vilda västern-teknik vi behöver så väl, där någon gör och inte bara pladdrar om visioner och framtid. Och där vanligt folk faktiskt får och kan använda.

EU har givetvis panik och tillåter inte Tesla aktivera funktionen. EUs reaktioner är tidstypiska och troligtvis ett sätt förhala tills man hoppas de egna europeiska biltillverkarna hinner i kapp.

Men visst finns det problem. Massor. ”Smart Summon” går långsamt, missar ofta var föraren står, bilen kan få panik inför ett gupp eller vägarbete, struntar (än så länge) i stoppskyltar och tusen andra saker som kan gå fel.

Men det börjar fungera och fungerar allt oftare.

Tesla samlar givetvis in data, uppdaterar bilarna regelbundet och det kommer fungera riktigt bra om några år. Det finns hur många exempel som helst på teknik som blivit utskrattad men som bara efter några år faktiskt ”blivit till en tyst, osynlig tjänare” som Xerox PARCs tidigare utvecklingschef Mark Weiser menade all teknisk datautveckling kommer sluta.

Vi behöver mer vilda västern-teknik. Mer olydnad. Mer fuck it, let’s do this.

Lyssna inte till stödsystemens och lärosätenas jantelagar om att dina ideer inte duger. Lyssna inte till EU. Lyssna framför allt inte till olyckskorparna om att allt var bättre förr, när bilar minsann var bilar…

Gör, snacka inte, ut med det till kunderna, sälj och leverera.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store