Vi välkomnar 40 nya studerande!

Image for post
Image for post

Vår korta distansutbildning e-handel för fysiska butiker har snabbt kommit att bli en av de mest populära utbildningarna på Malmö Yrkeshögskola. Många behöver ställa om sin verksamhet och vidareutveckla sina kunskaper och med tanke på den rådande situationen finns det ingen bättre tid än nu.

berättar Max Elander, lärare på Malmö Yrkeshögskola.

Nu en vecka inför starten får varje studerande en egen väska fylld med kurslitteratur, information om den personliga webbplats samtliga studerande får tillgång till, konto för fria studer med Linkedin Learning och annat material.

konstaterar Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Behöver du hjälp uppgradera din butik eller på annat sätt bättre tillvarata de nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen inom handel, kontakta våra studerande genom Max Elander max@my.se

I juni beräknar Myndigheten för yrkeshögskolan kunna bevilja nya starter för korta utbildningar som i så fall kan starta under hösten 2021.

Nästa längre utbildning du kan söka på Malmö Yrkeshögskola är vår omtyckta apputbildning Programmerare iPhone och Android som startar måndagen den 6 september. Du kan läsa mer på och skicka in din ansökan på https://my.se/pia10 före den 1 maj 2021.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store