Image for post
Image for post

Våra studerande lär sig utveckla för nya skärmuppställningar som på Galaxy Z Flip men även tillvarata nya möjligheter med 5G.

5G innebär snabbare kommunikation, snabbare svarstider och större kapacitet i takt med att allt mer kopplas upp. 5G kan möjliggöra miljoner med uppkopplingar per kvadratkilometer och kommer vara ett av flera sätt enkelt och strömsnålt kunna koppla upp snart 50 miljarder IoT-enheter (mMTC). Kapaciteten måste öka eftersom den mobila dataanvändingen fortsätter öka (+30% 2018).

säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Malmö Yrkeshögskola har redan flera vikbara enheter som nu kompletteras med Samsung Galaxy Z Flip, som kan vikas ihop som en liten plånbok. Smarta klockor utmanar med nya former, små och även runda skärmar. Nya bilar innehåller allt fler skärmar i olika format, där till och med backspeglar byts ut mot skärmar anslutna till avancerade kameror runt om bilen och med långt fler möjligheter.

Hos Malmö Yrkeshögskola får du lära dig programmera för iPhone och Android och effektivt bygga appar med Swift för iOS/ iPadOS och Kotlin för Android. Du får också chans se närmare på mobilspel, mobila lösningar för hälsa och sjukvård eller inom learnification för skolan.

• Lär dig producera riktiga nativeappar snabbt, effektivt och lönsamt med Apples Swift för iOS och iPadOS samt Googles och Jetbrains Kotlin för Android.
• Grafisk design för smarta mobiler och surfplattor och självständigt skapa god interaktionsdesign.
• Arbeta med alla led från idé till försåld produkt samt leverera med hög kvalitet inom budget- och tidsramar
• Arbetsplatsförlagd utbildning på 20 veckor ingår.
• Bygg upp ett stort kontaktnät inom mobilbranschen.
• Starta eget under studietiden med chans till stöd från Drivhuset, MINC, IDEON Innovation och Mindpark.

Utbildningen är 1,5 år, startar den 7 september 2020 och innehåller 20 veckor arbetsplatsförlagd utbildning (LIA). Yrkeshögskolan är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel.

Skicka in din ansökan före den 15 maj på https://my.se

Enheter som Galaxy S20 5G, Galaxy Z Flip och annan ledande teknik tillhandahålls av Malmö Yrkeshögskola för användning av våra studerande i utbildning, projekt och demonstrationer.

Att låta våra studerande få möjlighet arbeta med senaste teknik kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.

Allt för att våra studerande ska kunna och inte bara veta®

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store