Vidareutveckla dina kunskaper!

Image for post
Image for post

Malmö Yrkeshögskola söker tillstånd för ett tiotal nya, korta och flexibla utbildningar, helt anpassade för dig som vill passa på att vidareutveckla dina yrkeskunskaper. Besked väntas under sommaren och utbildningarna kommer därefter starta direkt och vara klara senast i december.

I en tid med oro på arbetsmarknaden försöker staten mildra konsekvenserna genom att erbjuda möjligheter till vidareutbildning genom både högskola och yrkeshögskola. En chans passa på att uppdatera eller bredda sina egna kunskaper om man ändå är permitterad, uppsagd eller helt enkelt vill lära sig mer.

berättar Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola.

Bland förslagen finns en kort och flexibel utbildning för att bli bättre på att arrangera Digitala Möten, ett område som exploderat under våren men som också ställer krav på nya tekniska som såväl organisatoriska kunskaper, säkerhet och integritet, virtuella grupprum, webinars, arkivering, multistreaming, webinars, prov och tävlingar och många andra möjligheter.

Malmö Yrkeshögskola vill också erbjuda vidareutbildning inom programmering, bland annat Kotlin för de som vill gå vidare från Java, Swift för alla Apples produkter, React för den som vill vidareutveckla sig inom webb, Googles nya Flutter för den som vill på rekordtid kunna skapa lösningar för alla plattformar, Grafdatabaser för den som vill lära sig nytt inom databasteknik och praktisk Maskininlärning vilket snart kommer behövas inom alla områden.

säger Claes Magnusson.

Den kanske mest efterfrågade utbildningen är Digital Krisinformatör som består av delar från Malmö Yrkeshögskolas populära utbildning Content Manager men som anpassats för alla på informations- och marknadsföringsavdelningar som behöver kunskap om de nya möjligheterna snabbt nå ut med kunskap, information och erbjudande för att bibehålla och kanske även reparera kundrelationer som påverkats av den rådande situationen.

Dessutom söker Malmö Yrkeshögskola tillstånd för en kort utbildning inom Digital Turism med kunskaper som behövs för att hotel, restaurang, event och andra inom den hårt drabbade besöksnäringen ska kunna tillvarata nya möjligheter som öppnar sig när nu den inhemska turismen kommer öka.

Samtliga utbildningar kommer ges på distans, vara flexibla, korta, kostnadsfria och ge rätt till studiemedel från CSN.

Mer information om vilka utbildningar som beviljats kommer senast den 15 juli.

hoppas Claes Magnusson.

Du som vill söka till någon av våra redan beviljade utbildningar Programmerare iPhone och Android samt e-handel för fysiska butiker kan göra detta direkt från vår hemsida https://my.se

Vill du ha information om kommande utbildningar, skicka ett mail till info@my.se så håller vi dig uppdaterad.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store