Webbpublicering med WordPress 5.1

Image for post
Image for post

sponsrar boken Webbpublicering med WordPress 5.1 av WordPress-experten Thord D. Hedengren.

— WordPress är en viktig pusselbit i demokratiseringen av hur kunskaper, nyheter, information och reklam kan spridas av allt fler till allt fler, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

WordPress 5.1 kommer vara gratis i digital form men även kunna köpas som tryckt bok för den som vill. Författaren Thord D. Hedengren är också föreläsare på Malmö Yrkeshögskola.

— Vi utbildar idag cirka 100 studerande om året som inte bara kan WordPress utan även React, och därmed kan utveckla egna gutenberblock och andra avancerade lösningar som ger avancerade möjligheter för uppdragsgivare att med hjälp av våra studerande tillvarata nya affärschanser, konstaterar Claes Magnusson. Alla studerande får egna webbkonton för att kunna bygga skarpa lösningar direkt från start.

Läs mer om Malmö Yrkeshögskolas beslut att vara med och sponsra Webbpublicering med WordPress 5.1 på

- — -

Boken Webbpublicering med WordPress 5.1 släpps tidigt 2019! Eboken blir gratis att ladda ner, som PDF samt EPUB, medan den tryckta boken — som kommer lite senare — kommer kosta en slant.

I Webbpublicering med WordPress 5.1 får du lära dig:

- Hur du installerar WordPress
- Vilka inställningar som är viktiga, och varför
- Att skriva inlägg med den nya innehållsredigeraren, Gutenberg
- Skapa kategorier och strukturera med taggar
- Jobba med sidor och innehållsstruktur
- Hantera kommentarer
- Vad du bör tänka på när du väljer tema
- Tillägg och vad de är bra för
Och mycket mer!

WordPress-experten Thord D. Hedengren har skrivit åtskilliga böcker om WordPress, däribland den populära Smashing WordPress-serien. 2012 gav han ut Webbpublicering med WordPress med hjälp av vänliga sponsorer, och nu är det alltså dags igen.

Ett stort tack till våra vänliga sponsorer: Angry Creative, Divide & Conquer, Glesys, IIS, Krokedil, Malmö Yrkeshögskola, och Oderland. 💙

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store